ده کشور که بیشترین در صد میزان آلودگی ویروسی در گوشیهای همراه را داشته اند - ۲۰۲۲

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل ده کشور که بیشترین در صد میزان آلودگی ویروسی در گوشیهای همراه را داشته اند - ۲۰۲۲
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر رصد فیلترینگ
سایت ناشر https://filter.watch/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.