Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال تحصیلی text
ابتدایی - جمع - ظاهری numeric
ابتدایی - جمع - واقعی numeric
ابتدایی - پسر - ظاهری numeric
ابتدایی - پسر - واقعی numeric
ابتدایی - دختر - ظاهری numeric
ابتدایی - دختر - واقعی numeric
متوسطه اول - جمع - ظاهری numeric
متوسطه اول - جمع - واقعی numeric
متوسطه اول - پسر - ظاهری numeric
متوسطه اول - پسر - واقعی numeric
متوسطه اول - دختر - ظاهری numeric
متوسطه اول - دختر - واقعی numeric
متوسطه دوم - جمع - ظاهری numeric
متوسطه دوم - جمع - واقعی numeric
متوسطه دوم - پسر - ظاهری numeric
متوسطه دوم - پسر - واقعی numeric
متوسطه دوم - دختر - ظاهری numeric
متوسطه دوم - دختر - واقعی numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 6 مهٔ 2023
ایجاد شده 6 مهٔ 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ: وزارت آموزش و پرورش. مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned