Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال - فصل text
جمع numeric
كمتر از یک سال - دختر numeric
كمتر از یک سال - پسر numeric
كمتر از یک سال - پسر و دختر numeric
بین یک تا پنج سال - دختر numeric
بین یک تا پنج سال - پسر numeric
بین یک تا پنج سال - پسر و دختر numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 6 مهٔ 2023
ایجاد شده 6 مهٔ 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned