آمار کلی سرقت در دهه ۱۳۹۰

این داده از گزارش «آمار کلی سرقت در دهه ۱۳۹۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار کلی سرقت در دهه ۱۳۹۰
توضیح

این داده از گزارش «آمار کلی سرقت در دهه ۱۳۹۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.