اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 29 ژوئن 2023
ایجاد شده 29 ژوئن 2023
فرمت PDF
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

)UNHCR Data Finder( :منبع مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده original