Data Dictionary

Column Type Label شرح
the country text
2009 numeric
2010 numeric
2011 numeric
2012 numeric
2013 numeric
2014 numeric
2015 numeric
2016 numeric
2017 numeric
2018 numeric
2019 numeric
2020 numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 29 ژوئن 2023
ایجاد شده 29 ژوئن 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع: Eurostat؛ برگرفته شده در 1 می 2021 Home Office Immigration Statistics, retrieved 28 May 2021 :2020 سال در بریتانیا داده منبع مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned