Data Dictionary

Column Type Label شرح
استان text
ترسالی بسیار شدید numeric
ترسالی شدید numeric
ترسالی متوسط numeric
ترسالی ضعیف numeric
در حد نرمال numeric
خشکسالی خفیف text
خشکسالی متوسط numeric
خشکسالی شدید numeric
خشکسالی بسیار شدید numeric
مجموع خشکسالی numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 2 اوت 2023
ایجاد شده 2 اوت 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع: مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان هواشناسی کشور
سایت ناشر http://www.irimo.ir/far/index.php
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned