Data Dictionary

Column Type Label شرح
شرح text
۱۳۹۰ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۱ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۲ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۳ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۴ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۵ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۶ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۷ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۸ - میلیارد ریال numeric
۱۳۹۹ - میلیارد ریال numeric
۱۴۰۰ - میلیارد ریال numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 2 سپتامبر 2023
ایجاد شده 2 سپتامبر 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned