آمار واردات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده دوازده ماهه - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «آمار واردات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده دوازده ماهه - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار واردات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده دوازده ماهه - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «آمار واردات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده دوازده ماهه - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.