Data Dictionary

Column Type Label شرح
شهرستان text
۱۳۹۶ - درصد numeric
۱۳۹۷ - درصد numeric
۱۳۹۸ - درصد numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 22 نوامبر 2023
ایجاد شده 22 نوامبر 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned