اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 22 نوامبر 2023
ایجاد شده 22 نوامبر 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع: سالنامه آماری ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران

منبع جمعیت: برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned