Data Dictionary

Column Type Label شرح
ردیف numeric
رشته تخصصی text
ظرفیت نفر numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 27 دسامبر 2023
ایجاد شده 27 دسامبر 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع: رسانه‌ها به نقل از سازمان سنجش آموزش عالی مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر خبرگزاری مهر
سایت ناشر https://www.mehrnews.com/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned