خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی در سال‌ ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی در سال‌ ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۷ در صفحه ۱۰۰ تا ۱۹۳ خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۸ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.