بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش صاردات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۱ (بدون احتساب میعانات گازی)

این داده از صفحه ۱۷، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش صاردات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۱ (بدون احتساب میعانات گازی)
توضیح

این داده از صفحه ۱۷، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.