تعداد شوراهای اسلامی تشكیل شده در دوره پنجم برحسب استان در نقاط شهری و روستایی

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد شوراهای اسلامی تشكیل شده در دوره پنجم برحسب استان در نقاط شهری و روستایی
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۰-۲۵ و ۱۱-۲۵ در صفحات ۹۱۹ تا ۹۲۱ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.