Data Dictionary

Column Type Label شرح
Year numeric
400 kV - km circuit text
230 kV - km circuit numeric
Transmission sum - km circuit numeric
132 kV - km circuit numeric
66,63 kV - km circuit numeric
The sum of the above distribution - km circuit numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده