Data Dictionary

Column Type Label شرح
شماره ثبت سفارش numeric
نام متقاضی text
کد ملی numeric
مبلغ ارزی numeric
ارز text
نرخ numeric
معادل یورویی numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 11 ژوئن 2020
ایجاد شده 11 ژوئن 2020
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/showitem/19020.aspx
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده