فهرست سهامداران بانک سامان در سال ۱۳۹۶

این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته‌ شده‌است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فهرست سهامداران بانک سامان در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته‌ شده‌است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شركت مديريت فناوری بورس تهران
سایت ناشر http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=25
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.