لیست مدرسه‌های ایران به تفکیک جنسیت و استان ‌در سال ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی گروه مهندسی بهنام ایده گستر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل لیست مدرسه‌های ایران به تفکیک جنسیت و استان ‌در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی گروه مهندسی بهنام ایده گستر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر گروه مهندسی بهنام ایده گستر
سایت ناشر http://bigco.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.