Data Dictionary

Column Type Label شرح
استان text
مرد و زن - کل numeric
مرد - کل numeric
زن - کل numeric
مرد و زن - مناطق شهری numeric
مرد - مناطق شهری numeric
زن - مناطق شهری numeric
مرد و زن - مناطق روستایی numeric
مرد - مناطق روستایی numeric
زن - مناطق روستایی numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 5 نوامبر 2019
ایجاد شده 5 نوامبر 2019
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده