تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۸۹

این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۷۶ تا ۱۷۸، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۸۹
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۷۶ تا ۱۷۸، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.