اطلاعات هواشناسی مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل اطلاعات هواشناسی مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.