حداقل حقوق و دستمزد کارگران با یک سال سابقه در سال ۱۴۰۰

این داده برگرفته از جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حداقل حقوق و دستمزد کارگران با یک سال سابقه در سال ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته از جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.