اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ - اداره حساب‌های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توضیحات سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ حساب‌های ملی به قیمت جاری - ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم سالانه مورد تجدید نظر قرار میگیرد. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه - اختلاف بین تولید ناخالص داخلی و جمع ارزش افزوده بخش‌ها مربوط به کارمزد احتسابی است. صنایع و معادن - اختلاف در جمع مربوط به ارزش افزوده در زیر بخش آب و برق و گاز می‌باشد.

ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
منبع

http://cbi.ir/datedlist/9445.aspx

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده