Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال / محصول ناخالص داخلی بدون نفت text
1379 (ميليون ريال) text
1380(ميليون ريال) text
1381(ميليون ريال) text
1382(ميليون ريال) text
1383(ميليون ريال) text
1384(ميليون ريال) text
1385(ميليون ريال) text
1386(ميليون ريال) text
1387(ميليون ريال) text
1388(ميليون ريال) text
1389(ميليون ريال) text
1390(ميليون ريال) numeric
1391(ميليون ريال) numeric
1392(ميليون ريال) numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

به دلیل موجود نبودن لینک داده در زمان انتشار، آرشیو پایگاه داده باز ایران به عنوان منبع این داده مشخص شده است. استان در سال‌هایی که مقادیر آن ذکر نشده، تاسیس نشده است.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
منبع

http://iod.dataset.s3.amazonaws.com/Sources/1379-92.xlsx

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده