تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۷

این داده از جدول ۹۱ در صفحه ۲۴۱ از گزارش «تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۲ » برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۹۱ در صفحه ۲۴۱ از گزارش «تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۲ » برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.