ازدواج و طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در سال ۱۳۹۵

این داده برگرفته از جدول ۱۳ صفحه ۴۸۸ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ازدواج و طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۳ صفحه ۴۸۸ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.