تعداد آزمایش‌های انجام شده ویروس کرونا در ایران از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد آزمایش‌های انجام شده ویروس کرونا در ایران از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی Our World in Data گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.