تعداد انواع دام كشتار شده دركشتارگاه‌های كشور از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد انواع دام كشتار شده دركشتارگاه‌های كشور از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1347
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.