آمار ازدواج‌ و طلاق‌ ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و کل کشور از سال‌ ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

این داده برگرفته از جدول ۱۲ صفحه ۴۶۵ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار ازدواج‌ و طلاق‌ ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و کل کشور از سال‌ ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۲ صفحه ۴۶۵ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.