سری زمانی یکساله متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور از خرداد ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سری زمانی یکساله متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور از خرداد ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.