قیمت نفت خام OPEC از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷

این داده از سایت رسمی OPEC گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل قیمت نفت خام OPEC از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷
توضیح

این داده از سایت رسمی OPEC گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر سازمان کشورهای صادر کننده نفت
سایت ناشر http://www.opec.org/opec_web/en/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.