سرانه انتشار گازهای آلاينده و گلخانه‌ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سال­‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷

این مجموعه داده از سایت "وزارت نیرو" گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سرانه انتشار گازهای آلاينده و گلخانه‌ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سال­‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
توضیح

این مجموعه داده از سایت "وزارت نیرو" گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an excel file.