Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال numeric
جمعیت (هزار نفر) numeric
NOx (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
SO2 (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
SO3 (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
CO (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
SPM (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
CO2 (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
CH4 (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric
N2O (كيلوگرم به ازای هر نفر) numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده