Data Dictionary

Column Type Label شرح
year numeric
steam - ministry of energy - megawatt numeric
steam - non-ministry of energy - megawatt text
gas - ministry of energy gas - megawatt numeric
gas - non-ministry of energy - megawatt text
combined cycle - ministry of energy - megawatt text
combined cycle - non-ministry of energy - megawatt text
diesel - ministry of energy - megawatt numeric
hydropower - ministry of energy - megawatt numeric
nuclear and renewable - ministry of energy - megawatt text
nuclear and renewable - non-ministry of energy - megawatt text
total - ministry of energy - megawatt numeric
total - non-ministry of energy - megawatt text
total country - megawatt numeric
growth to the previous year - percent text

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

در سال ۱۳۹۸ از مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های غیر وزارت نیرو ۸۷٪ مربوط به بخش خصوصی و ۱۳٪ اختصاص به صنایع بزرگ دارد.

ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده