میزان تولیدات کالاهای صنعتی منتخب - نیمه نخست ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «میزان تولیدات کالاهای صنعتی منتخب - نیمه نخست ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان تولیدات کالاهای صنعتی منتخب - نیمه نخست ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «میزان تولیدات کالاهای صنعتی منتخب - نیمه نخست ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر موسسه سیاست مهاجرت
سایت ناشر https://www.migrationpolicy.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data taken directly from website.