طلاق ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه در سال ۱۳۸۵

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل طلاق ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه در سال ۱۳۸۵
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.