Data Dictionary

Column Type Label شرح
شماره طبقه‌بندی numeric
عنوان text
عمومی – ملی (میلیون ریال) numeric
عمومی – استانی (میلیون ریال) numeric
عمومی – جمع (میلیون ریال) numeric
اختصاصی – ملی (میلیون ریال) numeric
اختصاصی – استانی (میلیون ریال) numeric
اختصاصی – جمع (میلیون ریال) numeric
جمع‌کل – ملی (میلیون ریال) numeric
جمع‌کل – استانی (میلیون ریال) numeric
جمع‌کل (میلیون ریال) numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

به دلیل موجود نبودن لینک داده در زمان انتشار، آرشیو پایگاه داده باز ایران به عنوان منبع این داده مشخص شده است. / توضیح برای طبقه‌بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ : قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات قضایی (همچنین شامل دریافت ۲۰ هزار ریال بابت طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف – ۵۰ هزار ریال بابت طرح هر پرونده در دیوان عدالت اداری) – دادگستری جمهوری اسلامی ایران (افزایش تعرفه هر شکایت کیفری به مبلغ ۵۰ هزار ریال و در مرحله تجدید) : نظر به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و افزایش تعرفه طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی به مبلغ ۵۰ هزار ریال و در مرحله تجدید نظر به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و تعرفه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب به ۲۰۰ هزار ریال.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
منبع

http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/budget-1388.pdf

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده