دانشجويان دوره‌های مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته‌ تحصيلی و جنس از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل دانشجويان دوره‌های مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته‌ تحصيلی و جنس از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.