نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.