جمعیت باسواد عشایر کوچنده کشور بر حسب جنس در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعیت باسواد عشایر کوچنده کشور بر حسب جنس در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1366
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.