تعداد واحدهای پستی مورد بهره‌برداری كشور از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد واحدهای پستی مورد بهره‌برداری كشور از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1370
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.