نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۶ فایل با نمایندگان در مجلس دهم ۳۲ بیكاری، اشتغال و بازار کار تهیه شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
سایت ناشر http://rc.majlis.ir/fa
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.