تعداد عضو آسیب دیده در بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اثر حوادث شغلی در سال ۱۳۹۷

این داده از جدول ۲-۴ در صفحه ۱۰۰ از گزارش «تعداد عضو آسیب دیده در بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اثر حوادث شغلی:۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد عضو آسیب دیده در بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اثر حوادث شغلی در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۲-۴ در صفحه ۱۰۰ از گزارش «تعداد عضو آسیب دیده در بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اثر حوادث شغلی:۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.