مصرف انرژی هسته‌ای جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲۲، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مصرف انرژی هسته‌ای جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲۲، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.