رفتن مستقیم به محتوا

آمار رسمی: از هر ۵۲ نفر یک نفر در ایران به مراکز درمان اعتیاد مراجعه می‌کند

04 خرداد 1402 / 25 مهٔ 2023

تحقیقات داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ از هر ۵۲ ایرانی یک نفر به اختیار یا به اجبار به مراکز نگهداری و درمان اعتیاد مراجعه کرده است.

داده‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سالنامه مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، به اختیار یا اجبار به مراکز نگهداری و درمان اعتیاد مراجعه کرده‌اند. از این میان یک میلیون و ۴۹۱ هزار نفر توسط خود یا افراد خانواده به این مراکز مراجعه کرده‌اند و حدود ۱۰۹ هزار نفر نیز، طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، با حکم مقام قضایی به مراکز ترک اعتیاد فرستاده شده‌اند. 

 

لینک نمودار

آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد، میزان کشف مواد مخدر در سال‌های گذشته افزایش یافته، چنانکه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال رسیده است.

 

 

لینک نمودار

بررسی داده‌های آماری در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حداقل ۷۵ درصد مواد کشف شده تریاک بوده است. بعد از تریاک مواد کانابیس با نسبت ۱۱ تا ۱۶ درصدی بیشترین سهم را در آمار کشفیات مواد مخدر در ۶ سال گذشته دارند. 

 

 

 

لینک نمودار

اگر میزان کشفیات را به نسبت جمعیت در نظر بگیریم، در سال ۱۴۰۰ به ازای هر ایرانی ۱۲ گرم مواد مخدر کشف شده که ۹ گرم آن تریاک بوده است. این نسبت البته در همه مناطق کشور یکسان نیست، چنانکه در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان میزان کشفیات مواد مخدر بین ۵۳ تا ۱۳۶ گرم به ازای هر نفر است. 

نقشه‌های زیر میزان کلی و همچنین سرانه کشفیات مواد مخدر را در سال ۱۴۰۰ در استان‌های ایران نشان می‌دهد. 

 

 

 

لینک نقشه