رفتن مستقیم به محتوا

چند عضو مجلس خبرگان در آستانه ۹۰ سالگی قرار دارند؟

30 خرداد 1403 / 19 ژوئن 2024

بررسی پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که در زمان تشکیل دوره ششم مجلس خبرگان رهبری سن یک سوم اعضای آن بالای ۷۰ سال است. همچنین از ۸۸ عضو این مجلس ۱۲ نفر بالای ۸۰ سال و ۲ نفر بیش از ۹۰ سال سن دارند. 

بر اساس آخرین گزارش سازمان بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۱، متوسط سن بازنشستگی در ایران ۵۱ سال است. با این حساب سنِ ۹۲ درصد (۸۱ نفر از ۸۸ نماینده) نمایندگان دوره ششم مجلس خبرگان، بیشتر از میانگین سن بازنشستگی در افراد معمولی است.

 

لینک نمودار

این در حالی است که بر اساس برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد، سن امید به زندگی یا متوسط طول عمر مردان در ایران ۷۱ تا ۷۲ سال است. به این ترتیب سن تعداد زیادی از اعضای مجلس خبرگان در حال حاضر بیشتر از متوسط طول عمر مردان است. 

 

 

لینک نمودار

بنا بر اطلاعات سایت دبیرخانه مجلس خبرگان، مسن‌ترین اعضای این مجلس به ترتیب سیدعلی‌اکبر قریشی  نماینده آذربایجان غربی با ۹۶ سال سن و محمدعلی موحدی‌کرمانی نماینده تهران با ۹۳ سال سن است که به عنوان رئیس جدید خبرگان جایگزین احمد جنتی شده است. 

اگر این دو نفر، هشت سال دیگر تا پایان دوره ششم مجلس خبرگان زنده‌ بمانند، هر دو صد سالگی را پشت سر می‌گذراند. 

سه نماینده دیگر مجلس خبرگان نیز در آستانه ۹۰ سالگی قرار دارند. احمد بهشتی (نماینده فارس)، مرتضی مقتدایی (نماینده اصفهان) و ابوالقاسم وافی‌یزدی (نماینده یزد) با ۸۹ سال پیرترین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌روند. سن این افراد در صورت اتمام دوره ششم مجلس خبرگان ۹۷ سال خواهد بود. 

 

از طرف دیگر ۷ نماینده مجلس خبرگان کمتر از ۵۰ ساله هستند که جوان‌ترین آنها محمدحسین بیاتی، نماینده آذربایجان غربی، متولد سال ۱۳۶۱ خورشیدی است.

 

لینک نمودار