نتیجه سیاست‌های «ضد زن» جمهوری اسلامی؛ افزایش مهاجرت زنان

نتیجه سیاست‌های «ضد زن» جمهوری اسلامی؛ افزایش مهاجرت زنان

اردیبهشت ماه سال جاری نیز نتایج نظرسنجی «پایگاه داده‌های باز ایران»، منتشر شد که نشان می‌داد ۹۳ درصد از پاسخگویان اعلام کردند که تا به حال به طور جدی به مهاجرت از کشور فکر کرده‌اند. حدود نیمی از این تعداد گفته بودند که برای مهاجرت خود اقدام کرده‌اند که در بین آنها، افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشتر از کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، بودند.

مراجعه به وب‌سایت