سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش به شدت کاهش یافته است

سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش به شدت کاهش یافته است

حق برخورداری از آموزش رایگان، حداقل تا پایان دوره متوسطه، در قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. سهم آموزش از بودجه عمومی در ایران چقدر است؟

مراجعه به وب‌سایت