افزایش آسیب‌دیدگان در سیستان و بلوچستان؛ ۳۳۰ مراجعه به مراکز درمانی بر اثر «طوفان و ریزگرد»

افزایش آسیب‌دیدگان در سیستان و بلوچستان؛ ۳۳۰ مراجعه به مراکز درمانی بر اثر «طوفان و ریزگرد»

از سوی دیگر، بر پایه یک گزارش پژوهشی در «پایگاه داده‌های باز ایران» و با بررسی شاخص‌های هواشناسی در دوره‌های یک ساله و ۱۰ ساله، «۹۷ درصد» از مساحت کل ایران به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما دچار «خشکسالی» است.

مراجعه به وب‌سایت